tüzük ne demektir;

TÜZÜK: Bakanlar Kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek amacıyla kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Tüzükler Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir. Tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay yapar. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları