türkiyede liyakat;

Devlet Memurları Kanunu’na göre liyakat uygulanıyormu? Liyakat, işe en uygun kişinin seçilmesidir. İkinci anlamı ise, belli özellikleri olan bir personel sistemidir. Kariyer ve liyakat ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak benimsenmiştir. Liyakat Esaslı Yönetmelik Hukukun Gereğidir. Madde 3) Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini …