türkiyede ikametgah türü;

İKAMETGAH TÜRLERİ: 1. İradi İkametgah: Bir kimsenin kendi isteğiyle seçeceği ikametgahdır. Bir kimsenin yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. Bir yerin ikametgah sayıla bilmesi için –bilfiil oturması, -yerleşmek niyetiyle olması gerekir. Yerleşmek niyetiyle olmaksızın oturulan yer ikametgah değil, mesken(konut) olarak adlandırılır. 2. İtibari İkametgah: İradi bir ikametgahı bulunmayan şahıslar hakkında söz konusu olur. İradi bir ikametgahı bulunmayan kimselerin halen oturmakta oldukları …