türkiyede demokrasi ve parlamenter sistem özet;

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLAMENTO TARİHİ “Ders Notları” ÜNİTE – 1 Ortadoğu Tarihine Giriş Jeopolitik: Coğrafya ve tarihin belirlediği ilişkilerdir. Devletlerin dış politika davranışlarını, ülkelerin coğrafi konumu, fiziki çevresi, sahip olduğu kaynaklar, geçiş yolları vs. ile ilişkilendiren yaklaşımdır. Kısaca bir bölgenin coğrafyası ve orada gelişen tarih, o bölgenin jeopolitiğini (coğrafyadan kaynaklanan siyasi önemini) belirleyen dinamiklerdir. Bu kavram …