türkiyede aile kurumu;

Ünite 1: *** Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar Anahtar Kavramlar Toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Herbert Spencer toplumsal yapı kavramını ilk kullanan kişi olmasına karşın, bu kavram o dönemde pek açıklığa kavuşamamıştır. Toplumsal yapı, toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütünüdür. Toplumsal yapının parçaları; toplumsal statü, toplumsal rol, toplumsal gruplar, toplumsal sınıf, toplumsal …