türkiye tarihi ders notu;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türk inkılabı tamamıyla milliyet ve medeniyet prensipleri çerçevesinde şekillenmiştir. Lozan antlaşması ilk olarak 28 ekim 1922 de kararlaştırıldı. Siyasi alanda yapılan inkılaplar daha çok devlet düzeni ile ilgilidir Mudanya mütakaresi ile birlikte cephelerdeki savaş sona erdi Son osmanlı hükümeti sadrazam tevfik paşadır Teşkilatı esasiye 20 ekim 1921 de dir hakimiyet milletindir esası …