trampa ne demektir;

TRAMPA: Taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemidir. Trampa işlemi için taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. Trampa işleminde söz konusu malların mevcut değerlerinin eşit olması şartı aranmaz. Yani herhangi bir taşınır veya taşınmaz malla başka bir taşınır veya taşınmaz mal değiştirilecekse aradaki değer farkı nakden ödenerek kapatılabilir. Örneğin; Tuğrul’un 100 metrekarelik bir …