thales;

Felsefe Nedir ? Bilgelik sevgisi, hakikat sevgisi anlamına gelen “philosophie” Yunanca bir kelimedir. Philosophic kelimesinin ilk kez ortaya çıktığı zaman diliminde iki düşünür tipi vardı: Bunlardan bir bölümü “philosophos” bilgeliği arıyor ve hakikati elde etmeye çalışıyordu; ötekiler “sophos” İse, bilgeliğe ve hakikate sahip olduklarına inanıyorlardı. O halde ‘philosophos’, kelimesi insanın hakikate ulaşmak için çaba göstermesi …