teftiş ve soruşturma notları;

4483 SAYILI MEMURLARLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA YÜRÜTÜLECEK ÖN İNCELEME REHBERİ İÇİNDEKİLER 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI. 3 4483 SAYILI KANUNUN AMACI. 3 4483 SAYILI KANUNUN KAPSAMI. 4 2.1. İstihdam Eden Yönünden Kapsam.. 5 2.2. Konu Yönünden Kapsam; 5 2.3. Failin Sıfatı Yönünden Kapsam.. 7 …