tarih testleri çöz;

Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?   a) I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden oldu. b) Müttefiklerinden yardım alamadığı için Rusya’da Bolşevik ihtilali yaşandı. c) İngilizlerin Orta Doğu projeleri aksadı. d) İngiltere savaştan çekildi. e) İstanbul erken bir işgalden kurtuldu. Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’nin önemini ifade etmez?   a) Padişahın …