tarih ezber şifreleri;

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876 Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907 Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908 Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909 Ordunun …