Etiket «tarih ezber şifreleri»

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876 Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907 Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908 Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909 Ordunun …