tam mükellef;

Mükellef: Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu tekabül eden gerçek veya tüzel kişilere mükellef denir. GVK göre; gerçek kişiler KVK göre; sermaye şirketleri, iktisadi kamu işletmeleri, Kooperatifler, İş ortakları, Komanditer ortaklar, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerdir. Tam mükellef: Türkiye’de yerleşik olanlar ile resmi daire ve müesseselerle, merkezi Türkiye’de bulunan kuruluşların ve işleri dolayısıyla yabancı …