tahkim nedir;

KONSOLİDASYON(TAHKİM): Devletin borç sözleşmesinin vade hükmüne aykırı olarak borcun vade yapısını uzatması sonucu kısa vadeli borçların uzun vadeli veya süresiz bir borç haline getirilmesi kısa vadeli tahvillerin uzun vadeli tahville değiştirilmesi işlemidir. Konsolidasyonun Sonuçları: Borcun vadesini uzatır. Borcun faizini artırır Borcun stokunu artırır Devlete borçlarını uzun süreli bir ödeme planına bağlama imkanı verir. İlgili Kategoriler Mülakat …