Etiket «tahkikat»

I.  BÖLÜM GENEL KAVRAMLAR VE İLKELER Soruşturma “hak” kökünden türeyen “doğru olup olmadığını araştırma” anlamındaki tahkik sözcüğünün çoğuludur. kısaca, suç istinat edilen kişinin, bu suçu işleyip işlemediğinin yetkili kişilerce araştırılarak bir rapora bağlanmasıdır. Soruşturma ile ilgili yapılan diğer tanımlamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir. “Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden …

4483 SAYILI MEMURLARLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA YÜRÜTÜLECEK ÖN İNCELEME REHBERİ İÇİNDEKİLER 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI. 3 4483 SAYILI KANUNUN AMACI. 3 4483 SAYILI KANUNUN KAPSAMI. 4 2.1. İstihdam Eden Yönünden Kapsam.. 5 2.2. Konu Yönünden Kapsam; 5 2.3. Failin Sıfatı Yönünden Kapsam.. 7 …