tabaka düzlüğü platoları;

Çentik Vadi: V şeklindeki vadilerdir Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çokça bulunur. Boğaz vadi: U şeklindeki adilerdir bunlar sıradağların yanlarındaki düzlükleri birbirine bağlar Gülek boğazı örnektir Geniş Tabanlı Vadi: Eğimiz azaldığı yerlerde görülür Kanyon vadi: Akdeniz bölgesi ve karstik alanlarda görülür. Basamak şeklindedirler. Göksu vadisi örnektir. Trabzon ve Erzurum’u birbirine bağlayan geçit= ZİGANA ve KOP İç Anadolu’yu Ak Denize …