t.c vatandaşı olma şartı;

Kişilere tanınan imkanlara ve bu imkanların korunmasına hak adı verilir. Haklar iki kısımdır: Kamu hakları , Özel haklar Kamu hakları: Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin üstün olduğunu gösteren haklardır. Temel Hak ve Ödevler: Sosyal ve Ekonomik Haklar: Ailenin korunması , ücrette Adalet , Eğitim-Öğretim , çalışma sendika kurma , çevre ve sağlık …