sürekli repo nedir;

REPO: Kısaca, geri alma taahhüdü ile yapılan satış işlemi olarak tanımlanabilir Düz Repo: Bir menkul kıymeti, belli bir tarihte belli bir fiyattan geri alma taahhüdü ile yapılan satış işlemidir. Repoya konu olan menkul kıymetler, teminat özelliği taşır ve kısa vadeli borç verme durumu söz konusudur. Ters Repo: Bir menkul kıymetin, işlem başlangıç valöründen satın alınması …