Etiket «solow residual kimdir»

Solow artığı (Solow residual) 1950″li yılların sonuna doğru R. Solow”un ortaya koyduğu, bir ekonominin toplam üretimindeki artışın emek ile sermayede meydana gelen büyüme ile açıklanamayan kısmı.. gy= agl + (ı-a) gk + z olarak ifade edilen toplam üretim fonksiyonundaki z değeri. gy üretimin yıllık artış oranı, gl emeğin büyüme oranı, gk sermayenin büyüme oranı, a üretim içindeki emeğin görece …