Siyasi Haklar ve Ödevler;

Ünite 1 Özgürlük ve eşitlik kavramlarının kişi özgürlükleri siyasal haklar ve sosyal haklar şeklinde somutlaşmış ve birbirini tamamlar şekilde sıralanmış görünümü de söz konusu iki kavramın birbirini tamamlayan niteliğini gözler önüne sermektedir. Kamu özgürlükleri temel haklar kişi hak ve özgürlükleri ve medeni haklar terimleri kamu özgürlükleri hukuk kuralları ile düzenlenmiştir; dolayısıyla da devlet tarafından güvence …