sistematik seçim;

DENETİMDE ÖRNEKLEME  ÖRNEKLEME Evrenden (ana kütleden) bir örneklem seçilmesi ve sadece bu örneklemin incelemeye alınması ile varılacak sonucun evrene mal edilmesi olayına, istatistikle örnekleme adı verilir. İstatistiksel olmayan örneklemenin tutarsız ve güvenilir olmasının başlıca nedenleri: Denetçilerin her birinin bilgisi, yeteneği ve ön yargılarındaki farklılıklar Denetim maliyetlerinin azaltılması için denetçi üzerindeki baskılar Denetçinin fiziksel ve ruhsal …