sınav kaygısı;

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ   OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI            * Planlı ve programlı çalışma          * Zamanın iyi kullanılması ve planlanması          * Çalışma ortamının düzenlenmesi          * Not tutma          * Etkili dinleme          * Verimli okuma          * Özet çıkarma          * Güdülenme          * Derse hazırlıklı …

Nasıl verimli ders çalışılır? VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların “derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları” yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, “yeterince çalışma-mak” olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan “Bilinçsizce çok çalışmak” değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan ge-reğince yararlanarak etkili …