servet birikimi;

Finansal Sistemin işleyişi: Finansal sistemin işleyiş ve gelişmişliği, tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşmesi ve ülke kalkınması açısından oldukça önemlidir. Fon arz edenler ile fon talep edenlerin birbirlerini bulmaları sağlanarak, fon değişimleri gerçekleştirilir. Buna aynı zamanda fon transferi denilmektedir. Fon transferi; > Doğrudan Finansman (aracı kullanmaksızın): Günümüzde doğrudan finansman yöntemi daha çok sermaye piya­salarında kullanılmaktadır. En önemli avantajı, bir …