sembolizm;

Sembolizm XIX. yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak çıkmıştır. Gerçekçilik: Sembolistler gerçekçilik anlayışına karşı çıkmış, duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Onlara göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Sembolistler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır. Benzerlikler: Evrende olan her şeyin bir bütünlük içinde olduğunu …