Etiket «Sanayi İnkılâbı’nın Sonuçları»

SANAYİ İNKILÂBI ✎XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. ✎Üretim faaliyetlerinde insan ve hayvan gücünün yerini makine gücünün alması demek olan bu devrimin başlamasında, “sanayi sektöründe buhar gücünün uygulanması” etkili olmuştur. Sanayi İnkılâbı’nın Sonuçları **İlk kez dokuma alanında kullanılan makineleşme sonucunda, fabrikalar …