reşit nedir;

Kişiler Hukuku: Cinsiyet , din , dil , ırk gözetmeksizin herkese gerçek kişi adı verilir.Gerçek kişiliği sona erdiren haller ölüm ve gaiplik (kişinin varlığının bilinmemesi) tir. Ölüm ispatı: Ölüm karinesi(ceset bulunması , veya öldüğü kesin olan ve ceseti bulunamayan) gaiplik(Ölme olasılığı olan 1 yıl ve 5 yıl haber alınamayan) Not: Gaiplik kararını Sulh Asliye Hukuk …