reform hareketlerinin sonuçları;

REFORM HAREKETLERİ REFORM Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir. Almanya da Başlama Nedenleri, **Kendisi de bir papaz olan Alman Martin Luther in İncil i Almanca ya çevirmesi ve 95 maddelik bir bildirge hazırlaması. **Almanların fakir bir halk olması **Endülüjans ın …