protesto anlamı;

PROTESTO : Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme durumudur. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları