proforma fatura nedir;

PROFORMA FATURA: Bir anlamda ticaretin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Teklif belirtilen fatura proforma faturadır, mali sorumluluğu yoktur, teklifname olarak da adlandırılmaktadır ve ihracatçı tarafından hazırlanmaktadır. İçeriğinde gönderilen malın ismi, fiyatı, miktarı, nitelikleri, nakliyat durumunu içermektedir. Malın alıcısı proforma faturaya göre siparişini verir, satışı kesinleştirir ve proforma fatura artık ticari faturaya dönüştürülür. Faturaların üzerinde mutlaka Proforma Fatura …