parnasizm;

Parnasizm XIX. yüzyılın ortalarında romantizme tepki olarak doğmuştur. Adını bir şiir kitabından alan bu akım, realizmin ve natüralizmin şiirdeki karşılığıdır. Sanat, sanat içindir anlayışını savunurlar ve biçim olarak yetkinliği, dış gerçekliğin tasvirini, duygudan arındırılmış düşünceyi nesnellik içinde anlatan şiir akımıdır. Felsefi şiir: Parnasyen şairlerde düşünce ön plandadır. Duygusal olmayan evrensel nitelikteki bu düşünce herkese ait …