Etiket «pareto optimum anlamı»

PARETO OPTİMUM: Pareto tarafından geliştirilen refah tanımıdır, toplumsal refah kriteridir, pareto’ya göre bir toplumdaki toplam refah o toplumdaki bireylerin refahlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur, bu durumda, toplumdaki herhangi bir bireyin refahının artması toplam refahı arttıracaktır. Ancak bir …