parafiskal gelir nedir;

Kamu Gelirleri: Vergi: Herkes mali gücüne göre devlete vergi ödemekle yükümlüdür. Harçlar: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet karşılığı aldığı ücrettir. Harç hizmetlerini noter , adliye , tapu hizmetleri yapar. Resim: Kamu kurumlarının belirli bir işi yapmaya yetki vermesi karşılığında aldığı ücrettir. Şerefiye: Devlet veya Belediyelerin bayındırlık hizmetlerinden dolayı gayrimenkul sahiplerinden aldığı ücrettir. Parafiskal gelir: …

Kamu gelirleri nelerdir : 1. Kamu Gelirlerinin Tanımı: Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kanuna dayanarak çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerdir. Bu gelirler ile devlet, mal ve hizmetleri satın alır ve bunlarla kamusal hizmeti gerçekleştirir. Kamu gelirleri devletin egemenlik gücüne dayanılarak değişik kaynaklardan elde edilir. Kamu geliri çoğunlukla millî gelir …