pahalı mal;

İkame Etkisi > Tüketicinin malın fiyatı düştüğünde diğer mallara göre ucuzlayan maldan daha çok satın almasına denir. Ucuzlayan mal görece pahalı gelen mallar yerine ikame edilmektedir. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları