özgür ve mutlu bir çocuk nasıl yetiştirilir;

Çocuğumuza nasıl davranmamız gerekir? >İlgilerini göz önünde tutarak onun yeteneklerini geliştirecek ortamı çocuk için hazırlamalıyız. >Duygulanmızı net ve açık olarak ifade etmeliyiz. >Aile içinde güven ve şeffaflık içinde olmalıyız. >Problemlerle nasıl baş edeceğimizi birlikte araştırmalıyız. >Yol göstermeli, ama alacağı kararlarda serbest bırakılmalıyız. >Aile içinde şiddet ve duygusal yaptırım yerine ikna etme düşüncesi hâkimiyetini sağlamalıyız. >Sözlerle …