otuz yıl savaşları;

OTUZ YIL SAVAŞLARI (MEZHEP SAVAŞLARI) (1618-48) ✎ Alman İmparatoru II. Ferdinand’ın, Almanya’da mezhep birliğini sağlamak ve Protestanları ortadan kaldırmak istemesi sonucunda ortaya çıkan savaşlardır. ✎  Otuz Yıl Savaşları; ✎  Almanya ve müttefiki İspanya ile Fransa ve müttefikleri (İsveç, Danimarka) arasında yapılmıştır. ✎ Otuz Yıl Savaşları Almanya’nın yenilgisiyle bitmiş ve 1648’de imzalanan Westfalya Barış Antlaşması ile …