Etiket «Osmanlı Devleti’nin Milliyetçilik Akımına Yönelik Aldığı Önlemler»

YAKIN ÇAĞ AVRUPA TARİHİ Yakın Çağ Avrupa tarihi, –Fransız İhtilali –Sanayi inkılabı –Avrupa da 1830 – 1848 ihtilalleri sürecini kapsar . FRANSIZ İHTİLALİ (1789) Fransız İhtilali’nin Sonuçları ** Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik getirilmiştir. ** Mutlakıyet düzeni yıkılmış, egemenliğin halktan geldiği kabul edilmiştir. ** Eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik, laiklik vb. kavramlar önem kazanmıştır. ** …