örtülü ödenek anlamı;

ÖRTÜLÜ ÖDENEK : Kapalı istihbarat ve savunma hizmetleri, olağanüstü hizmetleri için Başbakanlık ve artık Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir. Kanunda yazan amaçları dışında, bakan ve ailelerinin özel ihtiyaçları ve siyasi parti propogandaları için kullanılamaz. 5018 sayılı kanun ile tavan genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde beşi olarak belirlenmiştir. Örtülü ödenek giderleri Başbakan , Maliye Bakanı ve ilgili …