orhon türkçesi;

ORHON TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER Dünya üzerindeki dil sayısı;dil ve lehçe ayrımı yapılamadığı için kesin olarak bilinememektedir.Diller yapı ve köken bakımından incelenir: YAPILARI BAKIMINDAN DİLLER 3’E AYILIR: 1)Yalınlayan(tek heceli)Diller:Çince,Vietnamca,Baskça 2)Bağlantılı ve kaynaştıran diller (eklemeli): -Bağlantılı Diller:Türkçe,Ural-Altay dilleri,bazı asya afrıka dilleri -Kaynaştıran Diller:Kızıldereli dili,Gürcü,Eskimo dili 3)Bükümlü(çekimli)diller: -kök bükümlü diller:Arapça,Hami-sami dilleri –Gövde bükümlü diller:İngilizce,Almanca gbi Hint-Avrupa …