olağanüstü durum;

Kazai Rüşt: Reşit olmayan birinin, olağanüstü bir durum söz konusu ise mahkeme kararı ile reşit olma hali İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları