Etiket «öğretmenler veli toplantısında nasıl davranmalı»

SINIF VELİ TOPLANTISINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Okul rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi, velilerin okulla iletişimlerinin yoğunluğu ve niteliği yönünde orantılıdır. Özellikler sınıf öğretmenlerinin bu konuda oldukça duyarlı olması gerekmektedir. Bu amaçla sınıf veli toplantılarında, sınıf öğretmenlerinin velilerle iletişimlerinde dikkat etmeleri önemli olan konular ve yapacakları rehberlikle ilgili değerlendirmeler Okul Rehberlik Servisi tarafından aşağıya …