öğrenme psikolojisi;

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI GELİŞİM PSİKOLOJİSİ   ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ  ÖĞRETİM İ  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ  PROGRAM GELİŞTİRME   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME   REHBERLİK Gelişim Psikolojisİ Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme). Eğitim ortamlarını etkili biçimde düzenlemeyi amaçlar Uygulamalı bir bilim dalıdır Psikolojinin bulgularını   eğitim   ortamlarında kullanır. Eğitim psikolojisinin çalışmaları yedi temel alanı kapsamaktadır; Gelişim Öğrenme Öğretme …