oecd ne demektir;

OECD: Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961 yılında kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. OECD üyesi olan ülkelerin büyük bir bölümü ¡UT ve AB üyesidir. Ayrıca “gözlemci üye” olarak tanımlanan birçok ülkenin bulunduğu OECD, sanayileşmeyi gerçekleştirerek kalkınma …