oecd anlamı;

OECD: Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961 yılında kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. OECD üyesi olan ülkelerin büyük bir bölümü ¡UT ve AB üyesidir. Ayrıca “gözlemci üye” olarak tanımlanan birçok ülkenin bulunduğu OECD, sanayileşmeyi gerçekleştirerek kalkınma …

OECD’NİN AÇILIMI: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ya İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatıdır. OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961’de kurulmuş uluslararası bir örgüttür.Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı OEEC nin isminin değiştirilmesi ve üyelik kapsamının genişletilmesiyle faaliyetine başlamıştır. Türkiye, toplam 34 üyesi bulunan örgütün kurucu üyesidir. OECD ülkelerinin çoğunun ekonomisi iyi durumdadır. Merkezi …