nakit akış tablosu nasıl çalışır;

NAKİT AKIM TABLOSU; İşletmelerin bir dönem boyunca elde ettikleri nakitlerin ve kullandıkları nakitlerin gösterildiği tablodur. Nakit akış tablosu hazırlanırken unutulmaması gereken en önemli konu; • Finansal durum tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin sonuç göstergesi • Gelir tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi • Nakit akış tablosunun işletme faaliyetlerine ilişkin performans göstergesi olduğudur. Nakit akış tablosunu finansal …