mutlak butlan ne demektir;

BUTLAN: Hukuki işlemlerin geçersizliği (hükümsüzlüğü) hallerinden biridir. Mutlak butlan ve nispi butlan olarak ikiye ayrılır. MUTLAK BUTLAN ( Kesin Hükümsüzlük): Bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz olması ve sonradan da geçerli hale gelmemesidir. Sözleşmenin konusunun hukuka ve ahlaka aykırı olması, sözleşmenin konusunun imkânsız olması, bir hukuki işlemin geçerlilik şartı olan şekle aykırı olarak yapılmış olması …