mülakatlar;

Devlet memurların disiplin cezaları Cari açık Sedüler vergi Üniter vergi Tobin vergisi Forfating Dolaylı ve dolaysız vergi Olivera Tanzi Etkisi Vergi sorumlusu vergi mükellefi Etkinlik Etkililik Karşılaştırmalı Üstünlükler Tacirin özellikleri Anayasa mahkemesine itiraz yolu Milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı seçilme şartları. Gelir hipotezlerini Nisbi gelir hipotezini Açık finansman nedir Döviz ile efektif döviz arasındaki fark Harcama vergileri …

Negatif faiz oranı: Faiz oranının sıfırın altında olma durumudur. Teorik olarak imkansız gibi gözüken bir olgudur fakat, tasarruf oranı fazla olduğu durumlarda oluşabilir. Şöyle ki örneğin bankaya yatırılan mevduat miktarları bankaların beklediğinden ya da stoklayabileceğinden fazla olur ise, o banka yeni gelen mevduatları saklayabilmek için bir ek bedel isteyebilir. Yani artık parayı tutmak için bir …

Kazai Rüşt: Reşit olmayan birinin, olağanüstü bir durum söz konusu ise mahkeme kararı ile reşit olma hali İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları