muhasebe;

Vadeli çeklere nasıl reeskont ayrılır ? Özün önceliği gereği vadeli çek alacak senetlerine aktarılır ondan sonra da alacak senetleri reeskontu yapılır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları

Özel Maliyet: Kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler (Normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç ) söz konusu taşınmazın işletme tarafından kullanılması için yapılan ve kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak yada sökülmesi halinde bir değer taşımayacak olan tesisatın bedeli bu hesapta izlenir. Bu …

Üretim işletmelerinde üretim aşamasındaki kayıtlar nasıl olur? İlk madde ve malzemenin satın alınması ————————————-/————————————– İLK MADDE VE MALZEME HS. – Direkt ilk madde ve malzeme – Endirekt ilk madde ve malzeme SATICILAR HS. ————————————-/————————————– Üretimde ilk madde ve malzemenin kullanılması ————————————-/————————————– DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. – Endirekt Malzeme İLK …

Kamu gözetimi kurumu nedir? Uluslararası denetim standartlarını- Tfrs yi kim belirler. Kamu gözetimi kurumu bunun neresindedir? Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Kanun’da tanımlanan ölçekteki şirketlere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu TFRS’yi uygulama …