monarşik devlet nedir;

Devlet: Belirli toprak sınırları içerisinde yaşayan, belli bir otoriteye bağlı insanlardan oluşan siyasi ve hukuki topluluktur. Devlet Halk, Ülke ve Milli egemenliğe dayanır. Devlet çeşitleri: Üniter-basit Devlet: Tek ve bölünmez siyasi otoriteye sahip devlettir. (Türkiye, Danimarka, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Norveç, Yunanistan) Adem-i Merkezi Üniter Devleti: Bazı faaliyetlerin devlet dışındaki kamu tüzel kişilerce …