Etiket «mikro iktisat»

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ Mikro İktisat-1 Tüketici Davranışı Ve Dengesi v      Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını kar­şılama özelliğine : Ø       Fayda v      Tüketici davranışlarını belirleyen üç temel faktör : Ø       malın fiyatı, Ø       faydası Ø       tüketici geliri v      Ordinal  fayda   kuramının varsayımları : Ø       Fayda ölçülemez Ø       Fayda sübjektif bir kavramdır Ø       Mal ve hizmetler faydaları açısından sıralanabilirler Ø       Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamın­dan …