meşru müdafa nedir;

Hakların Korunma Biçimleri: Meşru müdafaa: Kişinin kendisini veya bir başkasını savunma biçimidir. Zaruret hali: Kişinin kendini veya başkasını koruması için başka bir kişiyi suçlamasıdır. Kuvvet kullanma: Kişinin kendini koruması için mecburi olarak karşısındakine aşırı güç kullanmasıdır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları