Makro iktisat kavramlar;

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir.   İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı   İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar …